Çokkültürlü Terapi

Uzmanlaştığım çokkültürlü terapi hizmetleri, kültürel, ulusal, etnik ve dini çeşitliliği ve ek olarak cinsel tercihler, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, sosyal sınıf gibi unsurları da dikkate alır. Çokkültürlü terapinin temel amacı, aşağıda görülen örneklerdeki gibi kendini çokkültürlü olarak tanımlayan kişiler için idealdir:

  • Kültürlerarası çiftler ve her bireyin farklı kültürel geçmişinden getirdiği ilişki beklentileri

  • Kültürel azınlıklar ve çift kültürlü bireyler

  • İş veya eğitim için yeni bir ülkeye taşınanlar veya geri dönenler

  • “Expat“ler ve göçmenler

  • Şu anda yetişkin olan ancak büyürken çeşitli kültürleri içselleştirmiş “Üçüncü Kültür Çocukları”

  • Yabancı bir kültürden kendi kültürüne geri döndükten sonra kültür şoku yaşayanlar (örneğin, uluslararası öğrenciler, çok uluslu şirketlerin çalışanları ve aileleri)

  • LGBTQIA+ bireyler

  • Geleneksel kültürün ilişki şablonu dışında yaşayanlar veya yaşamak isteyenler

  • "Cinsel kültürel adaptasyon" dan geçenler